Makluman:Bagi graduan PMS. Sila klik di sini untuk pautan kepada Sistem 1L5G
  •   Selamat Datang :
      No.KP :
      Katalaluan / No. Pend :  

    Makluman: Pelajar adalah diminta untuk menggunakan No.KP dan No.Pendaftaran untuk login ke portal ini. Bagi para pensyarah/staf, sila gunakan no.kpb dan katalaluan masing-masing. Sebarang masalah, sila majukan kepada administrator.
    © Copyright : Politeknik Kota Bharu, Kelantan